doucovanie

doucovanie

Význam celoživotního vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je soustavný a nikdy nekončící proces. Zahrnuje veškeré studium člověka, ať už formální, neformální nebo bezděčné, v průběhu jeho života. Můžeme sem počítat povinnou i nepovinnou školní docházku, rekvalifikační i jiné kurzy, výcviky, univerzity třetího věku, celoživotní vzdělávání na vysokých školách, které poskytují vzdělání vysokoškolského typu, ale bez možnosti udělení akademického titulu.

Pro koho je určeno?

Většinou je toto vzdělávání zaměřeno podle cílových skupin, například na seniory, osoby po vážném úrazu či nemoci, které již nemohou vykonávat svou dosavadní práci, studenty po ukončení vysokoškolského vzdělání, osoby nezaměstnané, zaměstnance zvyšující si svou kvalifikaci a odbornost.


Možnosti celoživotního vzdělání

  • Profesní: Cílem profesního vzdělávání je rozvoj postojů, znalostí a schopností, které jsou nezbytné pro výkon určitého povolání. Zaměřuje se na neustálé zvyšování kvalifikace pracovníka, aby našel vhodné a optimální pracovní uplatnění a dokázal být i ekonomicky aktivní.
  • Distanční: Jedná se o multimediální formu studia, při které nemusejí být učitelé a studenti v neustálém přímém a osobním kontaktu, ale naopak využívají jiné metody, například e-learning, počítačové programy, mobilní telefony, internetové sítě, tištěné materiály či výukový software.
  • Univerzity třetího věku: Někdy se také používá zkratka U3V. Hovoříme zde o vzdělávání seniorů. Většinou jej zaštiťují vysoké školy, které nabízejí různé přednáškové programy, někdy i vícesemestrové. Cílem není získání vysokoškolského titulu, ale rozvoj osobnosti jedince, jeho aktivizace, setkávání se a komunikování s jinými lidmi.

Smysluplná aktivita

Celoživotní vzdělávání má pozitivní vliv na všechny zúčastněné skupiny. Poskytuje rovné příležitosti všem bez rozdílu, není omezenou pouze na instituce, ale může probíhat téměř kdekoliv, neomezuje se jen na konkrétní fázi života. Přínosem jsou nejen nově nabyté vědomosti a poznatky, ale i kontakt se společenským prostředím, navazování nových vztahů, dodání pocitu sebedůvěry, možnost nového pracovního uplatnění.
Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek