doucovanie

doucovanie

Univerzity třetího věku – čím dál více oblíbené a vyhledávané

V současnosti se lidé dožívají vyššího věku, než tomu bylo dříve. Jsou v lepší kondici a mají více sil. Důležitým faktorem rozvoje duševního stavu je aktivní přístup k životu. Někteří senioři si své stáří uvědomují, ale nepřipouští, a to je jenom dobře. Chodí na procházky, snaží se být aktivní, hlídají vnoučata a zajímají se o to, co se děje ve světě. Další možností, jak se nadále rozvíjet a zaktivizovat, jsou Univerzity třetího věku.

Univerzity třetího věku fungují více jak dvacet let a probíhají téměř na všech vysokých školách v Česku. Prošlo jí již 35 000 lidí v důchodovém věku. Do těchto škol se hlásí lidé převážně proto, že si chtějí doplnit znalosti, které v mládí nestihli nebo neměli příležitost získat. Dříve bylo zvykem mít rodiny brzo, proto se mnoho lidí na vysokou školu nedostalo a nyní si to chtějí vynahradit. Dalším důvodem je potřeba seberealizace a také chtíč být společenský a uniknout tak určitému osamocení.


Vliv na zdraví

Vzdělávání v seniorském věku dokonce lidi udržuje více zdravé, neboť přichází do situací, které jejich mozek nezná, a musí se na tyto situace adaptovat a fungovat. Napomáhá k utváření kladného pohledu na stáří a ke vnímání plnohodnotného stylu života v období vyššího věku. Vzdělávání zvyšuje kvalitu života seniorů, a hlavně zachovává intelektové schopnosti.

Vymezené cíle vzdělávání seniorů:

  • Kultivace života i jeho obohacování
  • Pochopení vývojových úkolů seniorského věku a usnadnění adaptace na tento odlišný způsob života
  • Udržení fyzické a duševní aktivity
  • Pomoc při orientaci v současném světě, jenž se rychle mění

Další možnosti seberealizace

Existují i jiné možnosti vzdělávání této věkové skupiny. Oblíbené se staly také Kluby třetího věku, které jsou provozovány v různých městech na různých místech. Jsou to dobrovolná seskupení občanů s cílem společného trávení volného času. Mohou mít i odborné zaměření.

Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek