doucovanie

doucovanie

Titul, netitul – plňme si sny i v pokročilém věku

Život seniorů může jednoduše spadnout do jednotvárnosti a stereotypu. Vzpomeňme si na naše babičky a dědečky, často je jejich největší životní náplní péče o potomky a vnoučata. Vaří jim, pečou, starají se, aby se měli dobře a sebe tak trochu zanedbávají. V poslední době je však plno seniorů, kteří nechtějí zůstat stát na jednom místě a volný čas, který díky penzi mají, chtějí využít na plno. Chtějí se vzdělávat a dále se rozvíjet. I tato skupina osob už má mnoho možností, kde se učit a realizovat.

Dohnat, co jsme zameškali

Mnoho z nich si chce doplnit znalosti z různých okruhů. Dříve byla situace úplně jiná. Lidé se brali v nízkém věku, zakládali rodiny, žili jiné životy než mladá generace nyní. Neměli příležitosti doplnit si vzdělání či několik let studovat, jako dnešní vysokoškoláci, a proto to dohání v pokročilém věku. Můžou se učit, čemu chtějí, a to je právě to, co jim v mládí chybělo. Jedním ze vzdělávacích programů pro tuto cílovou skupinu jsou univerzity třetího věku. Ty provozují veřejné vysoké školy a jejich fakulty. Do těchto kurzů se mohou přihlásit lidé v důchodovém věku. Většina z nich jsou šedesátníci. Vyskytují se však i tací, kterým je téměř devadesát.


U3V napomáhají pevnému zdraví

Procvičují si paměť a tím oddalují demenci, která není v jejich věku něčím neobvyklým. Docházení na výuku je udržuje v aktivním stavu a také to, že se schází s lidmi svého věku je pro ně pozitivním přínosem. Zaměření kurzů je široké. Jedná se o:
  • Počítačové programy
  • Historie
  • Archeologie
  • Astronomie
  • Humanitní vědy
  • Cizí jazyky

Forma studia

Tyto univerzity zpravidla trvají stejně dlouho, jako bakalářské studium. Někdy se místo šesti semestrů může jednat jen o čtyři. Výuka probíhá jednou za čtrnáct dní, a to formou přednášek. Na konci kurzu studenti nezískají plnohodnotný titul, ale certifikát o absolvování programu, neboť neskládaní státní zkoušky.
Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek