doucovanie

doucovanie

Co nabízí univerzita třetího věku

Vzdělávat se po celý život, zvláště pak v seniorském věku - to je myšlenka univerzity třetího věku. Dnes je možno studovat v rámci vysokých či vyšších odborných škol.

Jaký je účel

Možnost vzdělání a seberealizace by neměla být omezena věkem. Univerzita třetího věku nabízí široké veřejnosti odborná školení, zakončená osvědčením o absolvování kurzu. V naší zemi je přihláška možná pro každého, avšak přednost dostanou lidé ve věku seniora. Těm se tak nabízí jedinečná možnost rozšíření znalostí v široké škále oborů – od technických, přírodních až po ty společenské. Lidé se tak i v pozdějším věku vzdělávají, vyplňují smysluplně svůj volný čas a setkávají se s podobně smýšlejícími lidmi.

Kde nejblíže je možno studovat

Studijní programy univerzity třetího věku (U3V) nabízejí téměř všechny vysoké školy, dále pak také vyšší odborné školy. Je tedy jen na vás, zda se zapíšete do kurzu a po dobu jednoho či více semestrů se budete vzdělávat. A nabídka je skutečně široká. Například 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí studium „Význam prevence v medicíně“ trvající čtyři semestry. Přednášky probíhají jednou týdně.


Praktické informace

Univerzita třetího věku nemá žádné přijímací řízení. Člověk se do kurzu zapojí pomocí přihlášky ke studiu. Většinou je požadován pouze administrativní poplatek v řádu několika stovek korun, zbytek studia je zdarma. Výstupem je osvědčení o absolvování, který bývá slavnostně předán.

Příklady oborů, které je možné studovat:

  • Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století
  • Historie a archeologie
  • Práce s počítačem
  • Angličtina – konverzační kurz
  • Země a vesmír

A co vy? Zapojíte se také?

Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek