doucovanie

doucovanie

Co jsou to univerzity třetího věku?

Univerzity třetího věku, někdy označované pouze zkratkou U3V, jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Charakterizuje je to, že poskytují občanům, obvykle s nárokem na starobní důchod, ale někdy i osobám starším 50 let, možnost nejvyššího možného, tedy vysokoškolského neboli univerzitního vzdělání. Tato forma vzdělávání má pouze charakter osobního rozvoje, neslouží jako profesní příprava a tím pádem nevzniká ani nárok na titul.

Význam vzdělávání seniorů

  • Naplnění volného času: Možnost vzdělávat se i v pozdějším věku může být pro mnoho seniorů skvělou volbou, jak trávit volný čas. Někteří z nich si tím mohou splnit i své sny o studiu, které jim v mladém věku nebylo umožněno.
  • Aktivizace: Aktivizační činnosti vedou člověka k činorodosti, smysluplnému trávení času, rozvíjení stávajících dovedností, ale i nabytí nových poznatků.
  • Zpřístupnění poznatků: Univerzity třetího věku nabízejí seniorům přijatelnou formou nové informace, vědomosti a poznatky.
  • Eliminace sociálního vyloučení: Snaha o zajištění integrace seniorů do společenského prostředí, navazování nových kontaktů je jedním z cílů této formy vzdělávání.
  • Navazování nových kontaktů: Díky možnosti studia se lidé necítí tolik osamělí, mohou navazovat nová přátelství a komunikovat s ostatními.

Nejstarší univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku fungující při Univerzitě Palackého v Olomouci je nejstarší univerzitou svého druhu v naší republice. Vznikla totiž už v roce 1986, jako první v tehdejším Československu. Postupně se stala nedílnou součástí všech vzdělávacích, vědeckých, výzkumných, společenských a kulturních aktivit univerzity.

Základní informace

Na U3V se může přihlásit kdokoliv, přednost však mají ty osoby, kterým byl již přiznán starobní důchod. Jedná se o zpoplatněnou službu, konkrétně platíte za zápisné, řádově několik stovek korun za semestr. Obvykle bývá požadavkem pro přijetí ukončení středoškolského vzdělání, ale v některých případech stačí i ukončení základního vzdělání. Absolvent při ukončení studia nedostává akademický titul, jak tomu bývá při běžném vysokoškolském studiu, ale obdrží osvědčení o absolvování konkrétního kurzu.Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek