doucovanie

doucovanie

Co je virtuální univerzita třetího věku?

Vzdělávat se v kolektivu podobně založených lidí nikdy nebylo jednodušší. Senioři, ale nejen ti, se mohou účastnit společné výuky v konzultačním středisku, kde sledují v kolektivu videopřednášku a vypracovávají test.

Pro koho je VU3V určena?

Virtuální univerzita třetího věku, zkráceně VU3V je určena všem seniorům či lidem bez omezení věku s invalidním důchodem. Jelikož je univerzita třetího věku dostupná pouze ve větších městech, rozhodly se instituce a spolky jako jsou knihovny, školy, informační střediska, místní úřady nebo místní akční skupiny iniciativu pro seniory podpořit. Ti pak mohou docházet na společné přednášky, po jejichž zhlédnutí vyplňují většinou kolektivní test. Výstupem bývá osvědčení o absolvování, které bývá předáváno při slavnostní promoci.

Jak vyučování probíhá

Studenti vyplní přihlášku v místní knihovně či dalším místě, kam budou za výukou docházet. Uhradí také studijní poplatek – ten je většinou okolo 300 Kč za celý kurz. Semestry začínají v září a v lednu. Aby bylo studentu uděleno osvědčení o absolvování, musí většinou splnit také požadavek vypracovat samostatný test týkající se probírané látky nebo splnit 80% účast na videopřednáškách. Doma si pak kdykoliv může přednášku přehrát znovu nebo si vytisknout přepis přednášky a studovat pomocí tištěné formy vzdělávání.

Témata kurzů

Témata, ze kterých lze vybírat, jsou zaměřena na širokou škálu lidského vědění - astronomii, architekturu, cestování, české a světové dějiny, čínskou medicínu, dějiny oděvní kultury, genealogii, historii a současnost české myslivosti, hudební nástroje, osobní finance nebo vývoj a současnost Evropské unie. Co bývá zapotřebí k absolvování kurzu:
  • uhrazení studijního poplatku
  • 80% účast na videopřednáškách
  • vypracování dílčích testů
Věděli jste o této možnosti? Doporučíte ji svým známým?
Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek