doucovanie

doucovanie

Aktivní životní styl díky vzdělávání

V současnosti není aktivní životní styl pouze dobrá životospráva, kvalitní potraviny, sport, ale i možnost vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je určeno pro všechny lidi bez rozdílu,a ť už je vám 10 nebo 70 let. V novodobé moderní společnosti mají svou významnou roli ve vzdělávacím procesu informační technologie. Děti se s nimi přirozeně setkávají už na základních školách, některé i dříve. Pro mnoho seniorů mohou ale představovat problém, obvykle se s informačními technologiemi setkali až v období, kdy již byli v aktivním pracovním procesu. A nyní jsou tyto technologie nedílnou součástí zmiňovaného pracovního procesu. A právě senioři jsou nejvíce rizikovou a ohroženou skupinou tzv. digitální propastí z důvodů neznalosti informačních technologií, což jim může bránit v sociálním začlenění. V České republice existuje hned několik možností, kde se mohou senioři vzdělávat, získávat nové informace i navazovat kontakty. Tím nejrozšířenějším a nejkvalitnějším způsobem jsou univerzity třetího věku (U3V).

Co je cílem vzdělávání seniorů?

  • Kultivace života: Vzdělávací programy pro seniory se snaží o kultivaci, tedy zušlechťování a psychosociální obohacování jejich života. Kýžený je pocit sounáležitosti a užitečnosti, získání sebedůvěry a chuti do života.
  • Pochopení nových trendů: Dnešní uspěchaná doba se vyvíjí velmi rychle a pro staršího člověka může být náročné pochopit všechny technické vymoženosti. I s tím mu může pomoct vzdělávání, kurzy na ovládání počítačů a mobilních telefonů.
  • Aktivita: Snahou je i udržení fyzické, psychické i sociální aktivity, minimalizace pocitů samoty, opuštění a neužitečnosti.
  • Navazování kontaktů: Například vzdělávání přes univerzity třetího věku probíhá formou přednášek, na kterých se mohou senioři setkávat, navazovat nové sociální kontakty, získat přátele a komunikovat s nimi.

Historie univerzit třetího věku

Univerzita třetího věku je jednou z nejznámějších a nejrozšířenějších vzdělávacích aktivit pro seniorskou věkovou skupinu. A to nejen v České republice, ale také v mnoha jiných evropských zemích. Historie těchto českých univerzit se datuje do roku 1986, tedy ještě do období Československa. Jejich vznik je spojen s aktivitami Československého červeného kříže. První akademická U3V vznikla roku 1986 v Olomouci při Univerzitě Palackého a další potom roku 1987 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zpočátku byly tyto kurzy zaměřeny zejména na zdravý způsob života, to znamená kurzy orientované ošetřovatelsky a lékařsky. V současné době jsou témata vzdělávání téměř neomezená, od historie přes praktické aktivity až po informační technologie.

Pozitivní přínos práce s počítačem pro seniory

Počítač a celkový přístup do světa internetu se neomezuje pouze na přístup k informacím, vzdělávání a učení nových dovedností, ale pouhá schopnost naučit se této práci, i když třeba pomalu a po drobných krůčcích, dokáže seniory rozvíjet a obohacovat. Snižuje pocit osamocení, zvyšuje míru soběstačnosti, rozšiřuje duševní obzor, může sloužit k nalezení nových přátel, zájmů a koníčků. Příjem nových informací má i příznivý vliv na činnosti mozku, neboť ten je nucen aktivně se zapojit do myšlení a jeho dílčích procesů a zpracovávání obdržených informaci. Přínos informačních technologií tedy slouží, mimo jiné, i jako prevence vzniku mozkových demencí nebo může zmírňovat či zpomalovat následky demencí již vzniklých. Pořízení počítače může znamenat radost, ale i nemalý finanční výdaj. Existují však půjčky bez registru, díky kterým budete mít finance ihned k dispozici. půjčka ihned lze vyřídit z pohodlí domova bez zbytečných a zdlouhavých osobních návštěv banky. Krátkodobá půjčka lze splatit během několika týdnů či měsíců bez rizika zadlužení se, je tedy vhodná i pro seniory nebo rodinné příslušníky. Vzdělávání v oblasti komunikačních a informačních technologiích má v životě seniorů významnou roli, mohou se díky nim věnovat svým oblíbeným zájmům a činnostem, často i přes nízkou míru soběstačnosti, která by je jinak mohla limitovat.
Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek