doucovanie

Život seniorů může jednoduše spadnout do jednotvárnosti a stereotypu. Vzpomeňme si na naše babičky a dědečky, často je jejich největší životní náplní péče o potomky a vnoučata. Vaří jim, pečou, starají se, aby se měli dobře a sebe tak trochu zanedbávají. V poslední době je však plno seniorů, kteří nechtějí zůstat stát na jednom místě a volný čas, který díky penzi mají, chtějí využít na plno. Chtějí se vzdělávat a dále se rozvíjet. I tato skupina osob už má mnoho možností, kde se učit a realizovat.Dohnat, co jsme zameškaliMnoho z nich si chce doplnit znalosti z různých okruhů. Dříve byla situa... [celý článek]

Vydáno: 14. 03. 2019

V současnosti není aktivní životní styl pouze dobrá životospráva, kvalitní potraviny, sport, ale i možnost vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je určeno pro všechny lidi bez rozdílu,a ť už je vám 10 nebo 70 let. V novodobé moderní společnosti mají svou významnou roli ve vzdělávacím procesu informační technologie. Děti se s nimi přirozeně setkávají už na základních školách, některé i dříve. Pro mnoho seniorů mohou ale představovat problém, obvykle se s informačními technologiemi setkali až v období, kdy již byli v aktivním pracovním procesu. A nyní jsou tyto technologie nedílnou součástí zmiňova... [celý článek]

Vydáno: 05. 02. 2019

Univerzity třetího věku, někdy označované pouze zkratkou U3V, jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Charakterizuje je to, že poskytují občanům, obvykle s nárokem na starobní důchod, ale někdy i osobám starším 50 let, možnost nejvyššího možného, tedy vysokoškolského neboli univerzitního vzdělání. Tato forma vzdělávání má pouze charakter osobního rozvoje, neslouží jako profesní příprava a tím pádem nevzniká ani nárok na titul.Význam vzdělávání seniorů Naplnění volného času: Možnost vzdělávat se i v pozdějším věku může být pro mnoho seniorů skvělou volbou, jak trávit volný čas.... [celý článek]

Vydáno: 25. 01. 2019

Celoživotní vzdělávání je soustavný a nikdy nekončící proces. Zahrnuje veškeré studium člověka, ať už formální, neformální nebo bezděčné, v průběhu jeho života. Můžeme sem počítat povinnou i nepovinnou školní docházku, rekvalifikační i jiné kurzy, výcviky, univerzity třetího věku, celoživotní vzdělávání na vysokých školách, které poskytují vzdělání vysokoškolského typu, ale bez možnosti udělení akademického titulu. Pro koho je určeno?Většinou je toto vzdělávání zaměřeno podle cílových skupin, například na seniory, osoby po vážném úrazu či nemoci, které již nemohou vykonávat svou dosavadní prác... [celý článek]

Vydáno: 24. 01. 2019

Vzdělávat se v kolektivu podobně založených lidí nikdy nebylo jednodušší. Senioři, ale nejen ti, se mohou účastnit společné výuky v konzultačním středisku, kde sledují v kolektivu videopřednášku a vypracovávají test.Pro koho je VU3V určena? Virtuální univerzita třetího věku, zkráceně VU3V je určena všem seniorům či lidem bez omezení věku s invalidním důchodem. Jelikož je univerzita třetího věku dostupná pouze ve větších městech, rozhodly se instituce a spolky jako jsou knihovny, školy, informační střediska, místní úřady nebo místní akční skupiny iniciativu pro seniory podpořit. Ti pak... [celý článek]

Vydáno: 24. 01. 2019

Vzdělávat se po celý život, zvláště pak v seniorském věku - to je myšlenka univerzity třetího věku. Dnes je možno studovat v rámci vysokých či vyšších odborných škol. Jaký je účel Možnost vzdělání a seberealizace by neměla být omezena věkem. Univerzita třetího věku nabízí široké veřejnosti odborná školení, zakončená osvědčením o absolvování kurzu. V naší zemi je přihláška možná pro každého, avšak přednost dostanou lidé ve věku seniora. Těm se tak nabízí jedinečná možnost rozšíření znalostí v široké škále oborů – od technických, přírodních až po ty společenské. Lidé se tak i v pozd... [celý článek]

Vydáno: 24. 01. 2019

1 2
Další články »